Budgetmotion 14/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 14/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Stefan Toivonen

2015-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Minskning av renoveringskostnaderna för Lagtingsbyggnaden

 

 

I Förslag till budget för landskapet Åland 2016 föreslås under moment 11100 kostnader om 641 000 för Lagtingets kansli, verksamheten, internhyror.

 

Landshövding Lindbäck sade under Lagtingets högtidliga öppnande: ”Det nyvalda lagtinget har också andra krävande utmaningar framför sig. Trots de försämrade ekonomiska realiteterna är samhällets förväntningar på den offentliga sektorn – som alltid – ständigt växande. En omöjlig ekvation som kommer att tvinga självstyrelsens politiker att våga göra smärtsamma prioriteringar.

 

Som jag ser, så måste vi börja med att sänka våra egna arvoden, landskapsregeringens löner och kostnaderna för renoveringen av lagtingsbyggnaden för att senare kunna sänka andra kostnader / andra intäkter på ett trovärdigt sätt.

 

Tyvärr finns inte kostnaderna för renoveringen i årets budgetförslag utan det finns enbart i en hänvisning på sid 149 med texten: ”renoveringen av lagtingshuset under år 2016. Projektet genomförs inom ramen för det planerade fastighetsunderhållet och kräver således inget eget budgetanslag för genomförandet, utan finansieras i sin helhet av internhyressystemet som togs i användning budgetåret 2015”

 

Det föreligger alltså inte några uppgifter om omfattningen av detta renoveringsprojekt eller tidtabeller och kostnader. Det rimliga är att om vi kan skära ner renoveringsprojektet, så kan vi minska tiden och även minska den tid, som lagtinget och kansliet behöver hyra in sig på annat håll.

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

att motiveringen under moment 89230 Landskapets fastighetsverk, ändras så att fullmakten för fastighetsverket att under budgetåret 2016 genomföra investeringar i fastigheter och byggnader sänks till 5 miljoner euro.

 

    

 

 

Mariehamn den 13 november 2015

 

 

Stefan Toivonen