Budgetmotion 14/2019-2020

Ökad transparens

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    14/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2020-05-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ökad transparens

 

I den allmänna motiveringen skriver landskapsregeringen att det utgående från att alla åtgärder och anslagsändringar som görs skulle förverkligas kan det uppstå ett lånebehov för landskapet under hösten.

Mot bakgrund av detta borde lagtinget från bilagan erhålla en så klar bild som möjligt både av de förväntade skatteinkomsterna för 2020 som en sammanställning av samtliga intäkter och kostnader för Budget 2020 och Tb 1-3, för att få en klar bild av det samanlagda underskottet, samt deras finansiering i syfte att erhålla en så klar bild som möjligt av det verkliga underskottet i Budget 2020 då denna budget har godkänts.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: Allmänna motiveringen

Momentmotivering: Att det till den allmänna motiveringen före stycket, som inleds med ”I och med tillägget…” bifogas följande text: "Bilagan ger i detta skede inte en klar bild av de aktuella förväntade skatteinkomsterna för 2020 och inte heller en sammanställning av samtliga intäkter och kostnader för Budget 2020 och Tb 1-3, varför det sammanlagda verkliga underskottet för budgetåret 2020 då denna tilläggsbudget har godkänts, inte framgår."

 

 

 

Mariehamn den 8 maj 2020

 

 

 

Stephan Toivonen