Budgetmotion 15/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 15/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


B7-samarbetet avslutas, ändring i den allmänna motiveringen

 

 

Landskapsregeringen och lagtinget deltar i olika externa samarbeten. Syftet är att utbyta erfarenheter med andra regioner samt öka landskapets möjligheter till påverkan. Målsättningen måste vara att enbart delta i sådana samarbeten som medför nytta för landskapet i form av större inflytande eller som på annat sätt bidrar till att öka landskapets konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter.

     För att kunna dra nytta av B7 samarbetet krävs, förutom medlemsavgiften, att resurser i form av arbetstid läggs ned på deltagande i olika projekt och resor. En utvärdering som gjorts visar att nyttan av samarbetet inte stått i proportion till de arbetsinsatser som krävs. Dessutom är B7 ett samarbete på kommunal nivå, naturliga samarbetspartners vore de åländska kommunerna inte självstyrelsen.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att det under Allmän motivering, Övriga extern politiska frågor s 8, infogas ett nytt första stycke:" Under år 2014 kommer B7-samarbetet mellan de sju Östersjö-öarna att omformas. För Ålands del avslutas samarbetet inkommande år."

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson