Budgetmotion 15/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 15/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2016-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stimulansåtgärder för en pressad byggbransch

 

Redan i ÅSUB:s rapport Konjunkturläget våren 2016 konstaterades att byggbranschen på Åland sannolikt kommer att utvecklas svagare än tidigare år: "Man tror att omsättning, lönsamhet och investeringar blir något sämre i förhållande till fjolåret. Detta är som vi bedömer det i linje med den avmattning på bostadsmarknaden som rapporterats från mäklar- och bankhåll." Mycket tyder dock på att branschen sedan dess lider av en ytterligare försvagad efterfrågan och är i akut behov av stimulansåtgärder för att inte leda till ökad arbetslöshet.

 

 

FÖRSLAG   

Rubrik i den allmänna motiveringen: Näringspolitik

Sida: 30

Följande text läggs till: ”Regeringen uppmanas i brådskande ordning återkomma till lagtinget med förslag på stimulansåtgärder som säkerställer sysselsättningen i byggbranschen.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 8 november 2016

 

 

 

Brage Eklund

 

 

 

Axel Jonsson