Budgetmotion 15/2018-2019

Upphandling av sjötrafik- alternativt tunnel till Föglö

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 15/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

Upphandling av sjötrafik-alternativt tunnel till Föglö

 

Landskapsregeringen har fortsatt sitt arbete med kortrutt på västra Föglö och fortsätter arbetet oaktat att Högsta förvaltningsdomstolen ännu inte givit beslut angående besvär som inlämnats. Det senaste är att landskapsregeringen gått ut med en upphandling om totalentreprenad för Föglölinjen Svinö – Mellanholm HILMA : 2018-022668 utan att beakta neutralitet  genom att även begära in anbud på alternativ med tunnel till Föglö. Benämning på upphandlingen är nu enbart ”Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037”.

 

Ett tunnelprojekt skulle möjliggöra ett bättre alternativ både ekonomiskt och framtidsmässigt för en levande skärgård. Ur miljösynpunkt torde ett tunnelalternativ vara att föredra.

 

Föreningen Ålands natur och miljö rf : s medborgarinitiativ om hållbar skärgårdstrafik MI 1/2017-18 utvisade att landskapsregeringens nuvarande planer saknar folkligt stöd. Det missnöje som utvisats av markägare har inte heller beaktats.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: 75010 Upphandling av sjötrafik

Sida: 105

Motiveringen får följande lydelse:

Landskapsregeringen får i uppdrag att avbryta nu aktuell upphandling ” färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037 om sjötrafik till Föglö samt göra en trafikmässig neutral upphandling där även tunnelalternativ till Föglö inkluderas.

Efter det att anbud inkommit ska landskapsregeringen inbegära lagtingets åsikt innan fortsatta åtgärder vidtas.”

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Bert Häggblom                                          Lars Häggblom

 

 

Runar Karlsson                                         Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund