Budgetmotion 15/2019-2020

Bolagisering av Högskolan på Åland

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   15/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman

2020-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Bolagisering av Högskolan på Åland

 

Högskolan på Åland har under många år efterfrågat större handlingsutrymme. Beslut har fattats om en tidsplan för en bolagisering vilket skulle garantera frihet inom verksamheten och Högskolan för Åland skulle från och med 1 januari 2020 vara en egen resultatenhet. I tilläggsbudgeten kan vi utläsa att projektmedel för Högskolan specificerats till "köp av tjänster". Budgeteringen visar med all önskvärd tydlighet att Högskolan ännu inte är en egen resultatenhet, åtminstone inte i praktiken.

 

Högskolan på Åland ska fungera som motor för Åland, dess näringsliv och offentliga sektor genom sina utbildningar och sitt forsknings- och utvecklingsarbete. Åland satsar jämförelsevis lite medel på forskning och utveckling samtidigt som västvärldens ekonomier allt mer och mer blir kunskapsekonomier, med allt mindre fokus på tillverkning. Därför är det av högsta vikt att landskapsregeringen omgående ger den välbehövliga akademiska friheten.

 

 

FÖRSLAG

    

Allmänna motiveringen, sida: 2 stycke 3

Följande text läggs till: ”Förslaget förutsätter att Högskolan på Åland omgående blir en egen resultatenhet och att bolagiseringen genomförs enligt tidigare fastslagen tidsplan.”

 

 

 

 

Mariehamn den 6 maj 2020

 

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

John Holmberg

 

 

Simon Påvals

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Pernilla Söderlund