Budgetmotion 16/2015-2016

Tillhör ärendet: Inför utmanarrätter
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 16/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2015-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Inför utmanarrätter

 

 

Undertecknade upplever att privatiseringar kan vara en god väg att konkurrensutsätta och därmed kostnadseffektivisera den offentliga servicen. Så kallade utmanarrätter innebär att privata aktörer ges möjlighet att utmana offentliga verksamheter genom att lämna in förslag på hur olika funktioner kunde bedrivas lika bra eller förmånligare i privat regi. Landskapsregeringen har då skyldighet att undersöka möjligheterna att upphandla verksamheten och tydligt motivera varför verksamheten bör drivas i offentlig regi om det anses vara så. Om utmaningen däremot antas leder den till en offentlig upphandling.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att den allmänna motiveringen på s.13 under avsnittet ”Utveckling och omstrukturering av landskapsförvaltningen” ges ett nytt stycke med följande lydelse: ”För att främja privatiseringen av offentlig verksamhet ska möjligheterna att införa utmanarrätter klarläggas under året.”

 

Mariehamn den 13 novemer 2015

Brage Eklund

 

 

Axel Jonsson

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

 

Fredrik Fredlund