Budgetmotion 16/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 16/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2016-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ökad utförsäljning av gamla fastigheter

 

Sedan 2008 beräknas regeringens likvida medel ha sjunkit från en nivå på över 170 miljoner euro till 31 miljoner euro vid utgången av 2017. Flera stora beslutade investeringar har ännu inte verkställts, och den dag så sker kommer likviditeten att minska ytterligare. Det stora investeringsbehovet framöver gör det därför nödvändigt att minska verksamhetskostnaderna för att undvika externa lån.

     En kompletterande åtgärd borde samtidigt vara att frigöra kapital genom försäljning av de fastigheter som inte behövs för den egna verksamheten. Den 1 januari 2016 värderades fastighetsverkets balansvärde till 175 miljoner euro. Det är därför välkommet att regeringen nu föreslår en fullmakt för fastighetsverket att avyttra två fastigheter vid Jomala gård, men det finns ytterligare fastigheter som med fördel kunde säljas. De sju fastigheter som överlåtits från staten och består av gamla sjöbevakningsstationer och hyresfastigheter kan exempelvis knappast anses behövliga för regeringens verksamhet.

 

 

FÖRSLAG

Moment: 89230 Landskapets fastighetsverk (s 140)

Ändring av anslag: Intäkterna ökas med 1 000 000 euro

Momentmotivering: Fastighetsverket ges fullmakt att avyttra de fastigheter som överläts från staten år 2015.

 

 

Mariehamn den 8 november 2016

 

 

 

Brage Eklund

 

Axel Jonsson

 

Veronica Thörnroos

 

Bert Häggblom

 

Lars Häggblom

 

Runar Karlsson

 

Fredrik Fredlund

 

Harry Jansson

 

Britt Lundberg

 

Mikael Lindholm