Budgetmotion 17/2016-2017

Tillhör ärendet: Allmän motivering
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 17/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2016-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Allmän motivering

 

De sparmål som nuvarande regering utlovade när den tillträdde och som visade sig i första tilläggsbudget år 2016 var lovvärt och ett trendbrott. Den nu avlämnade budgetförslaget uppfyller enligt vår mening inte tillräckligt högt ställda mål.

 

Det enda sättet att få en ekonomi i balans är att minska kostnader och att sparmål ges högre prioritet inom landskapsförvaltningen. Landskapsregeringen visar inte det ansvarsfulla sparbetinget inom centralförvaltningen. Däremot har landskapsregeringen aviserat om att minska kommunandelar och således överföra kostnader till kommunerna vilket således innebär en skattehöjning för alla medborgare. I budgetförslaget framgår ett trendbrott att man nu börjar utöka tjänstemannastaben inom centralförvaltningen eftersom antalet anställda skall öka. Budgetförslaget brister till den delen att det är svårt att överblicka var man tillsätter nya tjänster eftersom en tjänstemannatablå saknas i budgetförslaget vilket borde vara ett krav. Därtill saknas även nyckeltal så att man kan övervaka verksamhetens effektivitet. I budgetframställningen framgår även på sidan 15 att likviditeten under 2017 kommer att minska, för närvarande är likviditeten 44 miljoner enligt budgetförslaget och kommer då minska med 13 miljoner under år 2017. En sådan utveckling som nu framgår i budgetförslaget torde då fortsätta under mandatperioden vilket inte är acceptabelt eftersom upplåning inte bör ske från landskapets sida.

 

 

FÖRSLAG

Rubrik i den allmänna motiveringen: Sparmål

Sida:2

Följande text läggs till:Den ekonomiska situationen i landskapet med flera år av budgetunderskott bör ändras så att verksamhetsutgifterna minskas. Därför bör landskapets verksamhetsutgifter inom detta år minskas ytterligare med fem procent. Landskapsregeringen bör återkomma i den tredje tilläggsbudgeten med ytterligare sparåtgärder för innevarande år. Nya tjänster bör inte tillsättas under året.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2016

 

 

 

Bert Häggblom

 

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

Lars Häggblom