Budgetmotion 17/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 17/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reviderad offentlighetslagstiftning, tillägg till den allmänna motiveringen

 

 

Modern offentlighetslagstiftning utgår från att allt är offentligt utom det som av särskilda skäl måste hållas konfidentiellt, och att myndigheter, tjänstemän och politiker i allmänhetens tjänst aktivt ska se till att information blir tillgänglig. Åländsk lag tar sikte på vad man har rätt att få ut, medan nyare lagstiftning tar sikte på att myndigheterna har en skyldighet att informera.

 

     Den åländska offentlighetslagstiftningen är otydlig och föråldrad på flera punkter.

Det finns punkter i lagen som kan tolkas som stöd för hemligstämpling av i princip vad som helst, vilket lämnar öppet för politiskt godtycke.

Det står inget i lagen om att handlingar ska lämnas ut inom en viss tidsram eller att man kan få begära ut handlingar anonymt, vilket i ett litet samhälle som det åländska kan vara viktigt.

Den föråldrade lagstiftningen hämmar dessutom ytterligare både samhällsutveckling och befogad insyn genom att allt mer offentlig verksamhet blir affärsverk eller bolagiseras. 

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att under Allmän motivering, Utveckling och omstrukturering av landskapsförvaltningen, infogas följande nya stycke: "En revidering och modernisering av lagen om allmänna handlingars offentlighet prioriteras."

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson