Budgetmotion 17/2019-2020

Psykosocial rehabilitering

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  17/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2020-05-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Psykosocial rehabilitering

 

Landskapsregeringen anger i den allmänna motiveringen att man som ett stöd till kommunerna avser fortsätta finansiera skyddshemsverksamheten vid Tallbacken, Fixtjänst samt Alternativ till våld ytterligare ett år, fram till 2022. Det är verksamheter vars finansiering berörs dels av de nya socialvårdslagarna, dels av bildandet av Kommunernas socialtjänst.

Hit hör också den psykosociala rehabiliteringen vid Klubbhuset Pelaren.

Klubbhuset Pelaren är en viktig och väl fungerande del av vardagen för människor med psykisk ohälsa, vilket ytterligare accentuerats under corona-pandemin.

Pelaren finansieras idag till hälften med Paf-medel, 164.00 euro årligen, och till resterande del av kommunerna. Alla kommuner betalar dock inte till Pelaren trots att man i kommunen har klienter som tar del i verksamheten. Flera kommuner har ett tak på sina kostnader för Pelaren som inte motsvarar det faktiska utnyttjandet.

Det är sannolikt att kommuner under ekonomiskt ansträngda tider ytterligare drar åt svångremmen, samtidigt som Pelarens verksamhet behövs mer än någonsin.

Den nya socialvårdslagen anger inte entydigt om Pelarens verksamhet hör till kommunernas ansvarsområde eller om det kunde inbegripas i ÅHS psykiska rehabilitering.

För att trygga Pelarens finansiering under 2021 bör man konstatera att Paf-finansieringen kvarstår, samt avisera att finansieringen i sin helhet kan bäras av landskapet under 2021, för att garantera att verksamheten kan fortsätta utan avbräck.

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Allmän motivering

Sida: 2, andra stycket

Följande text läggs till: ”Finansieringen av motsvarande verksamheter tryggas under år 2021, tills gränsdragningar till följd av den nya socialvårdslagen klargjorts.”

 

 

Mariehamn den 7 maj 2020

 

 

 

Nina Fellman

 

Jessy Eckerman

 

Camilla Gunell