Budgetmotion 18/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 18/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2015-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Bilateralt fokus för att säkra tillgången till svensk TV

 

I den allmänna motiveringen skriver regeringen följande: ”Från landskapsregeringens sida kommer under året att krävas kontinuerliga arbetsinsatser för att påverka beslutsfattandet inom EU samt även för att försöka lösa vissa frågor på annat sätt, genom bilaterala lösningar eller genom förhandlingar direkt med företag.” Arbetet med att påverka EU-regelverket är visserligen lovvärt och bör stödas då den kan skapa nya öppningar men det vore för optimistiskt att utgå från att den upplevda problematiken av ålänningar samt hos andra språkliga minoriteter ensamt avgör den framtida utformningen av EU-regelverket.

     Eftersom situationen på Åland främst handlar om blockerad tillgång till det svenska medieutbudet bör huvudfokus läggas på att uppnå en bilateral lösning med Sverige, som dessutom tack vare Ålandsöverenskommelsen har ett särskilt samvete och ansvar för de språkliga förhållandena på Åland.

    

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att det till den allmänna motiveringen under rubriken ”Tillgång till svenskt medieutbud” fogas ett nytt stycke med följande lydelse: ”Regeringen bjuder under året in ansvariga politiker och tjänstemän från Sverige och Finland för att uppnå en lösning där Åland mot bakgrund av Ålandsöverenskommelsen upphovsrättsligt hänförs till Sverige.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2015

 

 

Axel Jonsson

Brage Eklund

 

 

Bert Häggblom

Lars Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund