Budgetmotion 18/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 18/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Alandica, en utvärdering, tillägg till den allmänna motiveringen

 

 

En viktig del i kulturpolitiken är tillgänglighet och delaktighet. Varje ålänning ska ges möjlighet att ta del av ett mångsidigt kulturutbud och att själva ha möjlighet att utveckla sin egen kreativitet, oberoende av bosättning, funktionshinder, ålder, bakgrund och kön. Men även tillgängligheten till ändamålsenliga utrymmen för kulturutövarna är viktigt. Kultur- och kongresshuset Alandica har ändamålsenliga utrymmen för olika kulturaktiviteter men på grund av höga hyror är utrymmena dock i praktiken inte tillgängliga för särskilt många kulturutövare på amatörnivå. I år firar Alandica fem årsjubileum. En utvärdering borde göras bland både kultur- och kongressbrukare. Blev det som tänkt och kan något göras bättre.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att under Allmän motivering, Kultur, kulturarv och fritt bildningsarbete (s 28), infogas ett nytt tredje stycke enligt följande: "Alandica kultur- och kongresshus har 2014 varit verksamt i fem år. En utvärdering görs av verksamheten och tillgängligheten för att kunna utveckla konceptet i samarbete med arrendatorn."

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Tony Asumaa

Viveka Eriksson

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson