Budgetmotion 18/2014-2015

Tillhör ärendet: En moderniserad grundskolelag
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 18/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


En moderniserad grundskolelag, tillägg till den allmänna motiveringen

 

 

Den åländska grundskolelagen har inte genomgripande moderniserats på snart tjugo år. Behovet är uppenbart. Barn och ungas rättigheter och skyldigheter till grundläggande utbildning regleras i lagen. Ett utvecklingsarbete är ständigt pågående med exempelvis revideringar av läroplanen och bedömningsgrunder men nu behövs en revidering av hela lagstiftningen. Dessutom underlättar en tydligare lagstiftning även lärarnas arbete.

 

En moderinsering av lagstiftningen borde reglera och förtydliga t.ex. rättigheter för elever i behov av olika former av stöd, avgiftsfri undervisning, en modern religionsundervisning, elevernas inflytande, rätt till en trygg studiemiljö, hemspråksundervisning. Även elevens skyldigheter bör regleras tydligare i lag.

 

.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att under Allmän motivering, Grundskolan, s. 26, infogas följande stycke:" En revidering och modernisering av grundskolelagen inleds under året.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson