Budgetmotion 18/2016-2017

Tillhör ärendet: Bilbesiktning
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 18/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2016-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Bilbesiktning

 

Under inkomster anges att en förhöjning av kontrollbesiktningsavgiften kommer att ske år 2017. Med beaktande av att besiktningsavgiften i landskapet är högre än i kringliggande regioner bör ingen höjning ske. I synnerhet med beaktande av den inflationstakt som föreligger landskapet Åland.

 

 

FÖRSLAG

Moment: 8700 Motorfordonsbyrån, verksamhet (95)

Ändring av anslag:

Momentmotivering:Texten "Föreslås en höjning av kontrollbesiktningsavgiften för år 2017. Avgiften höjdes senast år 2014." Aktuell text utgår.

 

 

Mariehamn den 10 november 2016

 

 

 

Bert Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

Lars Häggblom