Budgetmotion 18/2019-2020

Långsiktig inte kortfristig, finanspolitik

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr      18/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Långsiktig, inte kortfristig, finanspolitik

 

Landskapsregeringen önskar att lagtinget beviljar en fullmakt att uppta lån på 60 miljoner euro. Att låna pengar i en svår situation som medfört minskade intäkter är i sig inte ett problem. Många stater upptar lån för att finansiera de offentliga tjänsterna och säkerställa invånarnas trygghet.

 

Det som däremot blir ett problem är att lånet framställs som temporärt och kortfristigt. Landskapsregeringen förespeglar lagtinget att en återbetalning av lånet ska ske inom en kort tid. Detta indikeras utan att någon återbetalningsplan presenteras och byggs på indicier kring inkomstökningar som i dagsläget är mycket osäkra. Det scenario som är mest troligt är att Covid 19 situationen påverkar skatteintäkterna negativt under hela mandatperioden.

 

Bemyndigandet att uppta lån behöver konkretiseras i form av förslag till strukturella förändringar i det åländska samhället som långsiktigt tar ner driftskostnader i landskapets budget. De förändringar som i många år beretts och förankrats på parlamentarisk bas som kommunreform, skärgårdstrafik och omställning inom energisektorn behöver återupptas av regeringen på ett seriöst sätt.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Allmän motivering

Sida: 6

Följande text läggs till: För att lagtinget ska få en klarhet i landskapets ekonomiska läge samt planer för amortering av lån presenterar landskapsregeringen i budgeten för 2021 en långsiktig finanspolitik där även besked ges om reformer inom kommunstruktur, skärgårdstrafik och klimatomställning.

 

 

Mariehamn den 11 september 2020

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman