Budgetmotion 19/2014-2015

Tillhör ärendet: EU- och externpolitik
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 19/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


EU- och externpolitik, tillägg till den allmänna motiveringen

 

 

Flera viktiga och kontroversiella frågor är aktuella inom EU som också har konsekvenser för landskapet.

FN:s klimatkonferens kommer att gå av stapeln i Paris i slutet av 2015. Förväntningarna på mötet är stora, ett nytt bindande klimatavtal ska förhandlas fram.

Frihandelsavtalet med USA, TTIP, har till syfte att förenkla handel och ta bort olika handelshinder. Om avtalet går igenom skulle det resultera i världens största regionala frihandelszon. Kritiken mot avtalet är delvis hård och handlar främst om en oro för att miljö-, hälso- och djurskyddsstandarder kommer tvingas sänkas till förmån för frihandeln och att konsumenter kommer utsättas för produkter de nu är skyddade från. Dessutom finns en oro för så kallade ISDS-klausuler som innebär att företag kan kräva kompensation och stämma stater i speciella domstolar.

Landskapet har ytterligare stort intresse av att följa utvecklingen av både nya förslag om produktion av GMO-grödor och upphovsrättslagstiftningen.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att under Allmän motivering, EU- och externpolitik, infogas ett tillägg till andra stycket enligt följande: ”Landskapsregeringen kommer att involvera och förankra sina positioner i lagtinget så att en bred politisk lösning uppnås i stora övergripande framtidsfrågor.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson