Budgetmotion 19/2019-2020

Akutinsatser utan lönedumpning

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   19/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman m.fl.

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Akutinsatser utan lönedumpning

 

Under perioden juni – augusti anställdes 403 sommarpraktikanter födda 1996 – 2004 under en sammanhängande fyraveckorsperiod med uppdrag hos olika företag och föreningar.

Landskapet har gjort en utvärdering och konstaterat de positiva aspekterna med praktikplatserna. Det finns också skäl att diskutera de negativa aspekterna för att inte upprepa dessa i kommande stödformer.

Sommarpraktikanter som har blivit lovade ett sommarjobb med full, avtalsenlig lön har fått besked med kort varsel att deras sommarjobb nu omvandlats till en praktikplats med sämre lön. Det har ökat den ekonomiska utsattheten under det kommande studieåret.

Sommarpraktikanter som har erhållit en praktikplats med avtalad löneutbetalning i augusti har fått vänta tills september för att erhålla sin ersättning.

Arbetssituationen för arbetssökande som är äldre än målgruppen för sommarpraktikplatserna har varit ytterst ansträngd. Sommarjobben har ersatts av praktikplatser som de arbetssökande inte haft rättighet att söka.

Matchningen mellan arbetssökande och marknaden sköts i vanliga fall av AMS. I framtida satsningar skulle ett närmare samarbete med AMS vara önskvärt eftersom myndigheten innehar kompetensen och rutinerna för matchningen.

Särskilt viktigt är det att se till att de åtgärder som landskapsregeringen vidtar respekterar processerna på arbetsmarknaden och inte leder till lönedumpning för varken ungdomar eller andra arbetstagare.

 

FÖRSLAG

Rubrik i den allmänna motiveringen: Åtgärder för sysselsättning och tillväxt

Sida: 2

Följande text läggs till: ”Det har också förekommit problem med administrationen av projektet och att ungdomar gjort ett tidigare utlovat sommarjobb för hälften av lönen. I kommande arbetsmarknadsprojekt bör AMS vara den myndighet som sköter arbetsmarknadsstöd, och de bör utformas med respekt för kollektivavtal och arbetsfördelningen mellan arbetsmarknadens parter. Stödsystem som landskapsregeringen föreslår ska inte leda till lönedumpning.”

 

Mariehamn den 11 september 2020

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman

 

 

Camilla Gunell