Budgetmotion 20/2015-2016

Tillhör ärendet: En åländsk skattekommitté
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 20/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2015-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


En åländsk skattekommitté

 

 

I arbetet med att ta fram ett nytt självstyrelsesystem har frågan om ett åländskt övertagande av skattebehörigheten blivit central. Även när nuvarande självstyrelselag förhandlades fram var frågan i fokus och det fanns en klar åländsk majoritet för att införa möjligheter för ålänningarna att även förfoga över sina offentliga inkomster. I den offentliga debatten ifrågasätts ofta det folkliga stödet för en sådan förändring. En vanlig förklaring är att de politiska partierna inte förtydligar hur ett åländskt skatteövertagande skulle påverka de skattebetalande företagen och hushållen ekonomiskt och administrativt. Medborgarna vet helt enkelt inte vad de förväntas ta ställning till.

     I syfte att förtydliga och utveckla motiven för ett åländskt skatteövertagande borde en politisk kommitté tillsättas med tillräckliga resurser att konkretisera och ta ställning till olika sätt att skapa ett lätt administrerat, konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart åländskt skattesystem.

     Även fördjupade studier i hur man internationellt kan förhindra oönskad skattekonkurrens kunde utgöra ett viktigt underlag för en viktigt fördjupad diskussion. Inte minst för att övertyga en majoritet i Finlands riksdag om den ömsesidiga nyttan av ett åländskt skatteövertagande.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att allmänna motiveringen under rubriken ”Självstyrelseutveckling” ges ett nytt stycke med följande lydelse: ”Regeringen tillsätter i början av året en parlamentarisk skattekommitté med uppdrag att ta fram ett lättadministrerat, konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart åländskt skattesystem i nära samarbete med näringslivet.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2015

 

 

Axel Jonsson

Brage Eklund

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

 

Fredrik Fredlund