Budgetmotion 20/2019-2020

Stärkt närvaro i Helsingfors

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   20/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stärkt närvaro i Helsingfors

 

Redan före pandemin fanns ett tydligt behov för Åland att stärka sin närvaro i Helsingfors. Under arbetet med den nya självstyrelselagen blev det uppenbart att en åländsk specialmedarbetare vid statsrådets kansli, enligt samma modell som den åländska representationen i Bryssel, vore det mest ändamålsenliga. Med ett sådant arrangemang kunde informationsflödet både till och från statsrådet för Ålands del förbättras och relationerna stärkas i ett vardagligt samarbete som inte alltid präglas av konflikter och krav. Under de senaste månaderna har behovet ytterligare accentuerats. En åländsk specialmedarbetare skulle vara ett sakkunnigt stöd för den politiska landskapsregeringen, när den självklart också borde öka sin närvaro i Helsingfors där så många tunga frågor för Ålands del avgörs, både under undantagstillstånd och i den ekonomiska återuppbyggnaden i pandemins fotspår.

I stället för att göra en i det större sammanhanget högst marginell inbesparing på regeringskansliet bör pengarna sättas på att omedelbart utveckla Ålands möjligheter att göra sin röst hörd och på djupet hålla sig informerad om beslutsfattande som berör Åland. Detta gäller till exempel fördelningen av pengarna från EUs corona-fond, hur medel i coronarelaterade tilläggsbudgetar fördelas så att Åland får sin del, 0,45 %, av varje tilläggsbudget, det fortsatta arbetet med en revision av självstyrelselagen samt den för Åland helt avgörande frågan om sjöfartens framtid och gränsrestriktionerna som hotar strypa den åländska ekonomin.

I ordinarie budget för 2021 bör det beredas utrymme för en fortsättning av arrangemanget.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 21010 Regeringskansliets verksamhet

Ändring av anslag: Ökas med 30.000 euro

Momentmotivering: Följande text läggs till:

Tillägget används för att omgående stärka närvaron i Helsingfors samt finansiera en åländsk specialmedarbetare vid statsrådets kansli i Helsingfors.

 

Mariehamn den 11 september 2020

 

 

Nina Fellman

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Camilla Gunell