Budgetmotion 21/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 21/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2015-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Inga externa lån utan kontroll över inkomsterna

 

 

I budgetförslaget föreslås att lagtinget ger regeringen ett bemyndigande att uppta för budgetens förverkligande erforderliga lån I ett läge där självstyrelsen till största del finansieras på basen av avräkningen från staten och således har väldigt svårt att påverka sina inkomster anser vi det principiellt riskabelt att ta till externa lån för att klara utbetalningar när likviditeten når bristningsgränsen.

     Den som är satt i skuld är icke fri, särskilt den som inte får försörja sig själv.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att motiveringen på s.167 under rubriken Finansieringslån, ges följande tillägg: ”Regeringen ges ej fullmakt uppta externa lån för finanseringen utan förutsätts återkomma till lagtinget för ett särskilt bemyndigande om nöden så kräver.”.

 

Mariehamn den 13 november 2015

 

 

Brage Eklund

Axel Jonsson

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

 

Fredrik Fredlund