Budgetmotion 21/2016-2017

Tillhör ärendet: Skrotbilspremie
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 21/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2016-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Skrotbilspremie

 

I Finland infördes år 2015 en skrotbilspremie. Den som lämnar in sin gamla bil till skrotning i samband med att personen köper en ny bil får 1500€ i skrotningsbidrag. Av bidraget står staten för 1000€ och bilbranschen för 500€. Ett motsvarande system bör under år 2017 införas i landskapet Åland på samma grunder som skrotbilspremien betalats ut i Finland.

 

Förutsättningen för att beviljas premien är att bilen som skrotas är minst 10 år gammal och att den nya bilen har koldioxidutsläpp på högst 120 g/km. Meningen med skrotbilspremien är att förnya bilparken och därigenom få ner utsläppen. De bilar som hittills har införskaffats i Finland tack vare premien har ett koldioxidutsläpp på i medeltal 105 g/km, medan medeltalet för de bilar som nyregistrerades under år 2014 var 128 g/km. De försök som har gjorts i Finland med skrotbilspremien har varit mycket populärt och under år 2015 upptogs 8 000 000€ i statens budget.

 

 

FÖRSLAG

Rubrik i den allmänna motiveringen: Skrotbilspremie

Sida:

Följande text läggs till:Att ett nytt moment införs i budgeten för år 2017 med rubrik "skrotbilspremie "och att det under momentet upptas ett anslag till ett belopp om 100 000€.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2016

 

 

 

Bert Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

Lars Häggblom