Budgetmotion 21/2019-2020

Storsatsning på utbildning och förlängd läroplikt

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr     21/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Storsatsning på utbildning och förlängd läroplikt

 

Det stora antalet arbetslösa och permitterade som nu söker nya vägar till försörjning behöver fortbildning och olika typer av utbildningsinsatser i rask takt. Dessa riktade utbildningar behöver beredas omedelbart för att kunna inledas under 2021. Det betyder att en tydlig beställning av utbildning måste göras och tillräckliga resurser av medel, lärare och utrymmen tillhandahållas. Till det krävs tid och arbete.

Landskapsregeringen har gjort en felbedömning när man låtit skolorna arbeta med att hitta små inbesparingar i stället för att planera och förverkliga nödvändiga utbildningsinsatser för en arbetsmarknad i fritt fall. Landskapet tar nu medel från de huvudsakliga utbildningsanordnarna Ålands gymnasium, Högskolan på Åland och Ålands folkhögskola i stället för att stärka dem i ett utmanande läge. Det anslag som nu minskas på den allmänna förvaltningen bör satsas på förberedelser för att kunna sjösätta utbildningar 2021. Därtill bör utbildningsavdelningen ges i uppdrag att vidta nödvändiga förberedelser för att hänga med i lagstiftning och förberedelser kring en förlängd läroplikt, om landskapet ska leva upp till ambitionen att åländska studerande ska ges minst samma förutsättningar som studerande i riket. Förlängd läroplikt innebär att gymnasial utbildning blir kostnadsfri för de studerande, så att allt skolmaterial och utrustning ska erhållas av utbildningsanordnaren.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 50010 (21)

Ändring av anslag: Ökas med 50.000

Momentmotivering: Följande text läggs till:

Anslaget ökas för att stärka utbildningsavdelningens planering för nya utbildningsinsatser till följd av situationen på arbetsmarknaden samt bereda införandet av förlängd läroplikt i landskapet Åland.

 

 

Mariehamn den 11 september 2020

 

 

Camilla Gunell

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman