Budgetmotion 22/2014-2015

Tillhör ärendet: Tandvårdens utveckling
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 22/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tandvårdens utveckling, tillägg till den allmänna motiveringen

 

 

Tandvårdens utveckling behöver en sammanhållen politik och en klar strategi. Det behövs riktade åtgärder till de med störst behov och de med små inkomster. De äldre, speciellt de inom olika former av äldreboenden, är också en viktig och växande målgrupp. En politisk uppdragsbeskrivning och kostnadskalkyler för olika servicenivåer av tjänster bör tas fram. Möjligheten att nyttja systemet med servicesedlar/tandvårdschecker bör analyseras.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att under Allmän motivering, Hälso- och sjukvård, s 23 infogas följande stycke: "Ett meddelande tillställs lagtinget under våren, innefattande en framtidsstrategi för mun- och tandvården.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson