Budgetmotion 22/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 22/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2015-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förstärkta lagberedningsresurser

 

 

En lagstiftning av hög kvalitet är avgörande för ålänningarnas förtroende för självstyrelsen och det politiska systemet. Under de senaste åren har såväl lagtinget som Ålandsdelegationen och Högsta domstolen vid flertal tillfällen påpekat oroväckande brister i lagstiftningen. Som högst ansvariga för lagarna och deras kvalitet bör lagtinget säkerställa sig om att skapa förutsättningar för den högklassiga lagstiftningsprocess ålänningarna är förtjänta av och utöver att själva bidra i den politiska processen med klara politiska mål och direktiv, ge regeringen tydliga anvisningar att prioritera en skärpning av det mest avgörande skedet; beredningen.

     Den åländska lagberedningen har alla möjligheter att utgöra en såväl nyttig som attraktiv arbetsplats för jurister med brett intresse av lagstiftning och att skapa en sådan renommé måste utgöra ett prioriterat mål på regeringskansliet.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 28010 Lagberedningen, verksamhet, ökas med 82.000 euro

 

 

Mariehamn den 13 november 2015

 

 

Axel Jonsson

Brage Eklund

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

 

Fredrik Fredlund