Budgetmotion 2/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 2 /2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2016-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Produktionsbaserad ersättning, vindkraft (RF)

 

I Förslag till landskapet Åland 2017 föreslås ett anslaget om 550.000 för produktionsbaserad ersättning, vindkraft om 550.000e.

 

Landskapet har informerat om att den ämnar presentera en energiplan våren 2017.

 

Landskapet bör istället presentera energiplanen snarast för att efter det se över den produktionsbaserade ersättningen för att gälla fler energislag.

 

Landskapsregeringen därför i nuläget minska ersättningen för vindkraft.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

 

 

FÖRSLAG

Moment: 72010 Produktionsbaserad ersättning, vindkraft (sid 132)

Ändring av anslag: Sänks med 275.000

Ändring av momentmotivering: Första meningen i detaljmotiveringen får följande lydelse: ”Föreslås ett anslag om 275.000 euro för produktionsbaserad vindkraftsersättning under år 2017.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2016

 

 

 

Stephan Toivonen