Budgetmotion 22/2013-2014

Tillhör ärendet: Ordning i samhällsfinanserna
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 22/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ordning i samhällsfinanserna

 

 

Landskapsregeringen bör på ett verkningsfullt och konkret sätt se över de löpande kostnaderna inom förvaltningen. Lyckas man inte leder det istället till ökade kostnader för den åländska befolkningen. En ineffektiv offentlig sektor som inte arbetar utifrån klara verksamhetsmål och mätbara ekonomiska nyckeltal gör inte ett effektivt arbete.

 

Därför föreslår vi att landskapsregeringen konsekvent bör spara in på förvaltningens verksamhetsutgifter, de egna konsumtionsutgifterna, med målsättningen att sänka dessa med 5 procent 2014, utom för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) där vi föreslår en minskning av verksamhetskostnaderna med 1 procent nästa år. Sparkravet bör vägas upp mot en effektivisering av verksamheten så att ÅHS även fortsättningsvis kan upprätthålla en god hälso- och sjukvård för ålänningarna. Full bemanning av vårdpersonal, som står närmast patienten prioriteras och sparåtgärderna riktas mot administration och onödig byråkrati.

 

Framför allt bör regeringskansliet föregå med gott exempel och visa att ställda verksamhetsmål kan uppfyllas med mindre resurser och regeringens arbete bör således organiseras utifrån sex ministrar istället för dagens sju. Speciellt med beaktade av att de få konkreta arbetsuppgifter som funnits under kansliministern tidigare, till stora delar överförts till infrastrukturministern.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 41.01.01. ”Lagtinget – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 90.000 euro.

 

att anslaget under moment 41.05.01. ”Lagtingets kansli – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 37.000 euro.

 

att anslaget under moment 42.01.01. ”Landskapsregeringen – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 160.000 euro.

 

att anslaget under moment 43.01.01 ”Kansliavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter” minskas med 94.000 euro.

 

att anslaget under moment 43.60.20 ”Ålands polismyndighet – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 304.000 euro.

 

att anslaget under moment 44.01.01 ”Finansavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 108.000 euro.

 

att anslaget under moment 45.01.01 ”Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 67.000 euro.

 

att anslaget under moment 45.60.20 ”Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 90.000 euro.

 

att anslaget under moment 45.70.20 ”Ålands hälso- och sjukvård – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 806 000.

 

att anslaget under moment 46.01.01 ”Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 144 000 euro.

 

att anslaget under moment 46.60.20 ”Museibyrån – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 36 000 euro.

 

att anslaget under moment 48.20.22. ”Upphandling av sjötrafik – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 710.000 euro.

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Anders Eriksson

 

 

Axel Jonsson

 

 

 

 

Brage Eklund