Budgetmotion 22/2016-2017

Tillhör ärendet: Grundskoleväsendet
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 22/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2016-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Grundskoleväsendet

 

I budgetförslaget under moment 52000 anges ingenting om att landskapet avser att säkerställa drift av ersättande skolor och elevernas skolgång i dem. Detta ingick i budgetförslaget för år 2016 men nu finns ingenting och landskapsregeringen har meddelat den skola som finns idag, Waldorfskolan, att man inte skall erhålla någon ersättning från landskapet. Detta signalerar att landskapsregeringen inte ger stöd åt dylika skolor vilket inte är acceptabelt, det är viktigt att vi inom landskapet har mångfald inom grundskoleväsendet och olika pedagogiker ges möjlighet att utveckla sin verksamhet. Detta styrker Åland på sikt samt ålänningarnas möjlighet att vara kreativa och framstående.

 

 

FÖRSLAG

Moment: 52000 Grundskoleväsendet

Ändring av anslag:

Momentmotivering:Verksamheten i ersättande skolor skall säkerställas och att landskapsregeringen ges fullmakt att inkomma med ytterligare anslag.

 

 

Mariehamn den 10 november 2016

 

 

 

Bert Häggblom

 

Fredrik Fredlund

 

Lars Häggblom

 

Britt Lundberg

 

Harry Jansson

 

Brage Eklund