Budgetmotion 22/2019-2020

Coronapandemins följdverkningar

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    22/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund m.fl.

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Coronapandemins följdverkningar

 

Landskapsregeringen konstaterar i sitt budgetförslag att coronapandemins följdverkningar blir förödande, speciellt för vissa utsatta grupper. Erfarenheter visar att riskkonsumtionen av alkohol ökar under och efter en kris, därför är det viktigt att arbeta strategiskt för att minska konsumtionen av alkohol. När konsumtionen av alkohol i hemmet ökar, riskerar även våldet mot kvinnor och barn att öka. Det finns ännu flera goda argument för att satsa på förebyggande insatser mot såväl riskbruk som missbruk.

Då man utför alkoholpreventivt arbete är det av största vikt att man integrerar detta arbete med ett psykosocialt arbete eftersom det finns ett samband mellan arbetslöshet och alkoholkonsumtion. Minskad social kontroll, ensamhet och isolering riskerar att leda till att fler i den här gruppen men även deras närstående drabbas av alkoholrelaterade skador.

De samhällsekonomiska effekterna av ett alkoholpreventivt arbete ska vi inte glömma, de stora vinsterna kan inte bara räknas hem i sjukvården, utan även hos polisen, KST (missbrukarvården) och i arbetslivet.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Coronapandemins följdverkningar

Sida: 3

Texttillägg: Till meningen som lyder ”Som en konsekvens av pandemin kan en ökad alkoholkonsumtion och våld i nära relationer befaras.”  ”läggs följande text till: ”…. därför inleder landskapsregeringen ett aktivt och målinriktat alkoholpreventivt arbete, alternativt ser till att ett sådant utförs.”

 

 

Mariehamn den 11 september 2020

 

 

 

Pernilla Söderlund                                           Ingrid Zetterman

 

 

John Holmberg                                                Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals                                                    Katrin Sjögren