Budgetmotion 23/2014-2015

Tillhör ärendet: Utvecklingsplan för Åland
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 23/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utvecklingsplan för Åland, ändring av detaljmotivering

 

 

Ett treårigt projekt med att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för Åland med fokus på samhällsplanering, tillväxt, ökad skattekraft och hållbar utveckling står i beråd att påbörjas. Ett konkret steg mot en hållbar utveckling, som berör landskapsregeringens interna förvaltning är att utveckla ett tydligt regelverk så att alla stöd, bidrag och investeringar är delaktiga i, stöder utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att i motiveringen under Verksamhet moment 26003, utvecklingsplan för Åland, infogas en ny punkt Inom ramen för projektet  av följande lydelse: ”Ett regelverk utvecklas så att alla stöd, bidrag och investeringar bygger på hållbarhetskriterierna och stöder utvecklingen mot ett hållbart samhälle.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson