Budgetmotion 24/2019-2020

EU:s återhämtningsfond, Coronafonden

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    24/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

EU:s återhämtningsfond, Coronafonden

 

Sista handen läggs för närvarande i Europaparlamentet kring utformningen av unionens återhämtningspaket. Samtidigt pågår arbetet med hur medlen ska fördelas nationellt i Helsingfors. Ramverket är EU:s gröna giv där grön omställning och digitalisering prioriteras. Kommissionen vill se reformer och investeringar, incitament för privata investeringar samt åtgärder som förebygger framtida pandemier.

Åland måste agera snabbt och resolut. Förhandla med statsrådet för att erhålla vår rättmätiga del med välmotiverade projekt som tar oss in i framtiden som underlag.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Plan för återhämtning och resiliens

Sida: 4

Följande text läggs till: Landskapsregeringen förbereder underlag för projekt som faller inom ramen EU:s återhämtningsfond och som nu ska fördelas på nationell nivå. Projekten tas fram i samråd med lagtinget.

 

 

Mariehamn den 11 september 2020

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

John Holmberg

 

 

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund