Budgetmotion 25/2014-2015

Tillhör ärendet: Social omsorg
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 25/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social omsorg, tillägg till den allmänna motiveringen

 

 

En barnskyddsjour inleddes på försök sensommaren 2008, två år senare permanentades verksamheten. En barnskyddsjour är en väsentlig del i att uppfylla barns sociala rättigheter och barnskyddslagens anda och mening.

 

En naturlig utveckling skulle vara att utvidga barnskyddsjouren till en socialjour. Det har även varit en målsättning i landskapets socialvårdsplan. Ytterligare en pusselbit skulle läggas till att få en komplett socialvård. Det är inte endast vid barnskyddsärenden det finns behov av socialarbetare utanför kontorstid, utan även inom äldreomsorg, missbrukarvård, handikappservice. En socialjour är nödvändig så att det alltid finns behöriga socialarbetare att tillgå.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att under Allmän motivering, Social omsorg, social trygghet för alla, sid. 20, infogas ett nytt stycke med följande lydelse: "För att kunna ge en komplett socialvård bör barnskyddsjouren utvecklas till en socialjour. Det behöver finnas behöriga socialarbetare att tillgå utanför kontorstid. Målsättningen är att ha en fungerande socialjour under detta år."

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson