Budgetmotion 25/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 25/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Mikael Lindholm

2016-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ny linfärja till Ängösundslinjen

 

Landskapets flotta av linfärjor är ålderstigen och behöver förnyas. I syfte att agera mera miljösmart planeras ett helt nytt fartyg med elektrisk drift. Då kunskap och erfarenhet av dylika projekt fortfarande är i begynnelseskedet är det naturligt att börja i liten skala och på en linje som inte är alltför tungt belastad.

 

 

FÖRSLAG

Moment: 975000 Fartygs - och färjeinvesteringar

Ändring av momentmotivering: Sista meningen ersätts med följande text: " För trafik med linfärja föreslås ett nytt tonnage, med elektrisk drift till Ängösundslinjen.”

 

 

Mariehamn den 10 november 2016

 

 

 

Mikael Lindholm

 

Harry Jansson

 

Runar Karlsson

 

Britt Lundberg

 

Roger Nordlund

 

Jörgen Pettersson

 

Veronica Thörnroos