Budgetmotion 26/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 26/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Indexjustering av landskapsandelar till kommunerna, utökning av anslag

 

 

Samhällsekonomin skall ses som en helhet. I tider när kommunerna kämpar med att få sina budgeter i balans bör landskapet inte påföra ytterligare bördor på kommunerna. Landskapsregeringen föreslår i budgeten att inte indexjustera basbeloppen på allmänna landskapsandelarna för år 2014, vilket motsvarar ett inkomstbortfall för kommunerna på nästan 713.000 euro. Innebörden av landskapsregeringens förslag resulterar indirekt i höjd kommunalskatt, som direkt försämrar köpkraften hos skattebetalarna. Det är inte förenligt med långsiktig, hållbar ekonomisk politik att komma med ettåriga lagförslag om utebliven indexjustering av basbeloppen på landskapsandelarna.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

 

att anslaget under moment 44.05.31 ”Allmänna landskapsandelar till kommunerna” höjs med 713.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Brage Eklund

Axel Jonsson

 

 

 

Anders Eriksson