Budgetmotion 26/2014-2015

Tillhör ärendet: Bomarsunds besökscentrum
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 26/2014-2015

Vicetalman

Datum

 

Viveka Eriksson mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Bomarsunds besökscentrum, tillägg till allmän motivering

 

 

Vi måste bli bättre på att lyfta fram och åskådliggöra den historiska epok och de händelser som ledde fram till att Åland blev demilitariserat och neutraliserat. Ålands autonomi väcker internationellt intresse och självstyrelsen skulle vara förtjänt av att vi på ett synligt sätt lyfter fram och informerar om demilitariseringen och neutraliseringen som en av de viktiga grundpelarna i vår unika status. Det har i flera års tid varit syftet med planerna att förverkliga Bomarsunds besökscentrum. Målet har också varit att stärka Åland som turistdestination. 

     I handlingsprogrammet säger sig landskapsregeringen arbeta för att Åland ska sträva till att bli en attraktiv destination med en högkvalitativ och hållbar turism. Regeringen pekar bland annat ut kultur och historia som ett viktigt temaområde för produktutveckling inom besöksnäringen. Trots det och trots utfästelser om att gå vidare med planerna har landskapsregeringen inte kommit i mål med Bomarsunds besökscentrum

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att meningen om Bomarsunds besökcentrum under allmänna motiveringen rubriken Kultur och kulturarv s 29, stycke 1, ersätts av följande text. ”Under året inleds arbetet med att förverkliga Bomarsunds besökcentrum. Planeringen sker i nära samarbete med Sunds kommun, Visit Åland och Bomarsundssällskapet och ska utmynna i att PAF medel avsätts för byggstart i 2016 års budget.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson

 

 

 

 

Katrin Sjögren

Mats Perämaa