Budgetmotion 26/2016-2017

Tillhör ärendet: Kompensation till kommunerna
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 26/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Mikael Lindholm

2016-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kompensation till kommunerna

 

I Landskapsregeringens förslag till budget för år 2017, Allmänna motiveringar sidan 17, anger Ålands Landskapsregering att man "kvittar" en aviserad nedskärning av landskapsandelarna om 1,5 miljoner euro mot att man inte kompenserar kommunerna för det skattebortfall som beror på utökade riksavdrag vilka sammanhänger med konkurrenskraftspaketet som riksregeringen kommit överens om med arbetstagarorganisationerna. Åtgärderna beräknas innebära ett skattebortfall om 4 miljoner euro. Kommunerna beräknas kunna spara 2,4 miljoner euro med anledning av de åtgärder som föreslås och paketet tros ha en viss positiv inverkan på kommunernas samfundsskatteintäkter. I riket kompenserar staten kommunerna för mellanskillnaden mellan skattebortfallet och de minskade personalkostnaderna som avtalet medför genom utökade statsandelar. Eftersom Ålands Landskapsregering inte på samma sätt som staten kompenserar kommunerna uppstår ett tryck på skattehöjningar i kommunerna när kommunerna måste bekosta de stimulansåtgärder som konkurrenskraftspaketet innebär. Kommunernas avtalsförhandlingar, som nyligen inletts, försvåras eftersom skattetrycket riskerar att öka i de kommuner som inte har marginaler i ekonomin att hantera skattebortfallet på annat sätt än att justera uttaxeringen.

 

 

FÖRSLAG

Moment: moment 33000 Allmänna stöd till kommunerna (s 102)

Ändring av anslag : Ökas med 1 300 000 euro

Tillägg till momentmotiveringen: ”För att kompensera kommunerna för det bortfall av skatteintäkter som beror på utökade riksavdrag.”

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2016

 

 

 

Mikael Lindholm                                      Harry Jansson

 

 

 

Runar Karlsson                                         Britt Lundberg

 

 

 

Roger Nordlund                                        Jörgen Pettersson

 

 

 

Veronica Thörnroos

 

Bert Häggblom

 

Lars Häggblom