Budgetmotion 26/2019-2020

Kontakter och närvaro i Helsingfors

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr     26/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kontakter och närvaro i Helsingfors

 

Landskapsregeringen och lagtinget har för närvarande många stora och komplexa frågor som behöver finna en lösning på axeln Åland - Helsingfors. De stängda gränserna i pandemins spår medför stora svårigheter för ålänningarna och hela det åländska samhället. Dessutom måste den nya självstyrelseslagen föras i hamn och skattegränsen samt tullkodexen nå en acceptabel lösning. Ytterligare ska även EU:s återhämtningspaket, den s.k. Corona-fonden fördelas nationellt.

Kontakter på tjänstemannanivå är viktigt och värdefullt men kan inte på något sätt ersätta politiska kontakter och ansvar. För att optimera positiva resultat i flera för Åland avgörande frågor behövs personliga, politiska kontakter och direkta politiska förhandlingar.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Vår väg är havet

Sida: 2

Följande text läggs till: ...Landskapsregeringen för därför täta diskussioner med statsförvaltningen för att medvetandegöra dem på den ohållbara situationen. Nu intensifieras de politiska kontakterna där fysiska möten och förhandlingar har högsta prioritet.

 

 

Mariehamn den 11 september 2020

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

John Holmberg

 

 

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund