Budgetmotion 27/2019-2020

Konkurrensutsättning skapar möjligheter för nya och etablerade företagare

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    27/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Konkurrensutsättning skapar möjligheter för nya och etablerade företagare

 

I tilläggsbudgeten skriver landskapsregeringen att läget på arbetsmarknaden efter den snabba ökningen av antal arbetslösa och permitterade under våren har under sommaren förbättrats endast i långsam takt. Många åtgärder krävs och konkurrensutsättning, som inte är ett självändamål, kan vara en möjlighet för landskapet att med bibehållen servicenivå minska kostnaderna. Genom konkurrensutsättning kan således kostnader sänkas på årsbasis där även en utfasning av offentlig verksamhet till det privata näringslivet skapar möjligheter för både nya och etablerade företagare verksamma inom flertal branscher.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Åtgärder för sysselsättning och tillväxt

Sida: 2

Följande text läggs till: En utfasning av offentlig verksamhet till det privata näringslivet skapar nya möjligheter för både nya och etablerade företagare verksamma inom flertal branscher. Under 2021 inleds arbetet med att konkurrentutsätta drift och underhåll av bl.a. det allmänna vägnätet och Ålands fiskodling Guttorp.

 

 

Mariehamn den 11 september 2020

 

 

John Holmberg

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Pernilla Söderlund