Budgetmotion 28/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 28/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2015-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Främjande av livsmedelsproduktion

 

 

Det torde idag stå klart för var och en att mjölkböndernas situation är mycket svår pga. det som skett i omvärlden. I föreliggande budgetförslag framkommer ingen plan eller annat för denna grupp som sysselsätter många personer inom livsmedelsproduktionen.

 

Köttproducenterna i landskapet har idag även de stora svårigheter att få ekonomin att fungera. Flera köttproducenter riskerar att bli tvungna till att lägga ner sin verksamhet.

 

Köttpriserna som erhålls i landskapet ligger långt under de priser som köttproducenter får i t.ex. Sverige.

 

Landskapsregeringen anför i budgetförslaget hur viktiga näringarna är utan att analysera den situation som näringsidkarna befinner sig i. Flera av producenterna har idag svårigheter att få ekonomin att gå ihop. Såvida köttproduktionen slås ut i landskapet blir även livsmedelsindustrierna i landskapet lidande.

 

En handlingsplan med här-och-nu-åtgärder bör framtas i brådskande ordning för mjölkbönderna och köttproducenterna.

 

 

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 61500 Främjande av livsmedelsproduktion får följande lydelse: ”Under 2016 skall en handlingsplan med åtgärder framtas som säkerställer mjölkböndernas och köttproducenternas verksamhetsförutsättningar”.

    

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2015

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund                                                            

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund