Budgetmotion 28/2016-2017

Tillhör ärendet: Kursutbud i 'Ålands juridik'
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 28/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Britt Lundberg

2016-11-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kursutbud i "Ålands juridik"

 

Högskolan på Åland kompletterar sitt kursutbud.

 

 

FÖRSLAG

Kapitel: 850 Högskolan på Åland (84)

Tillägg till kapitelmotivering: ”Högskolan på Åland kompletterar sitt utbud med kurser i s.k. ”Ålands juridik” för att offentligt anställda och till Åland sökande ska kunna uppdatera sig kring särskild lagstiftning som gäller på Åland.”

 

 

 

 

Mariehamn den 7 november 2016

 

 

 

 

 

Britt Lundberg                     Jörgen Pettersson

 

 

 

Mikael Lindholm                 Harry Jansson

 

 

 

Veronica Thörnroos            Roger Nordlund

 

 

 

Runar Karlsson

 

 

Bert Häggblom