Budgetmotion 28/2014-2015

Tillhör ärendet: Studerande med särskilda behov
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 28/2014-2015

Vicetalman

Datum

 

Viveka Eriksson mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Studerande med särskilda behov, ändring av allmän motivering

 

 

Landskapsregeringen anger i allmänna motiveringen målet att erbjuda en lämplig studieplats på gymnasienivå åt alla ungdomar under 20 år. Trots det uppställda målet är det många ungdomar som inte får en utbildningsplats på gymnasialstadiet.

     Särskilt studerande med funktionsnedsättning riskerar att bli utan plats. Dels för att det i många fall krävs särskilt anpassad undervisning och dels för att platserna som skulle falla sig naturligt för de ungdomarna är alldeles för få.

     Det här är ett välkänt faktum och har under en längre tid varit påtalat. Det uppställda målet är inte heller nytt därför borde konkreta åtgärder nu vidtas under det kommande året. För de ungdomar som står utanför utbildningssystemet nästa år är det inte tillräckligt att landskapsregeringen under nästa år ska genomföra översyner och följa upp frågorna. Det behövs mer konkret handling och flera studieplatser som är anpassade för studerande med särskilda behov.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

Att i allmänna motiveringen under rubriken Gymnasienivå och vuxenutbildning på s. 27, sista meningen i fjärde stycket ersätts med följande text: ”Under året utarbetas en plan för hur gymnasialstadiet på ett bättre sätt kan möta behoven från studerande med särskilda behov så att de inte hamnar utanför utbildningssystemet. Landskapsregeringen har beredskap att vidta åtgärder snarast för att bereda platser för ungdomar som idag står utanför utbildningen.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson

 

 

 

 

Katrin Sjögren

Mats Perämaa