Budgetmotion 28/2019-2020

Pandemins följdverkningar för barn och unga

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    28/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals m.fl.

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Pandemins följdverkningar för barn och unga

 

I tilläggsbudgeten skriver landskapsregeringen att även barn och ungdomar utsätts även för den ökade otryggheten. En ungdomsmottagning skulle därför vara en viktig satsning där Åland genom sektoröverskridande samarbeten kan hantera framtidens utmaningar inom ungdomsvården som riskerar att förstärkas som en följdverkning av coronaviruspandemin. Landskapsregeringen behöver omstrukturera befintliga verksamheter inom ÅHS och samla dem i en ungdomsmottagning med en dörr in, dit alla ungdomar kan vända sig med fysisk-, psykisk-, och social problematik och få vägledning till rätt instans; oavsett kön, läggning, kommun eller studieplats. En fysisk ungdomsmottagning inom ÅHS skulle även på lång sikt öka kontaktytan dels till enheten Tidigt stöd för barn och familj inom KST, dels till samarbetsaktörer i tredje sektorn och därmed möjliggöra en utveckling av de värdefulla samarbeten som redan är inledda på enskilda initiativ.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Coronaviruspandemins följdverkningar

Sida: 3

Följande text läggs till: ”Arbetet med att omstrukturera berörda enheter inom ÅHS till en fysisk ungdomsmottagning med en dörr in, som är av vikt för att stärka tryggheten och skyddsnätet kring barn och ungdomar, inleds.”

 

Mariehamn den 11 september 2020

 

 

Simon Påvals

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

John Holmberg

 

 

Rainer Juslin

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Pernilla Söderlund