Budgetmotion 3/2013-2014

Tillhör ärendet: Avräkningsgrunden
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 3/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avräkningsgrunden

 

 

Självstyrelselagen anger när ändring i avräkningsgrunden ska ske. Lagtinget och landskapsregeringen har vid upprepade tillfällen tagit ståndpunkten att statens budgetering och redovisning har ändrat på ett sätt som ger underlag för en höjning av avräkningsgrunden i enlighet med självstyrelselagen.

     Tillämpningen av nuvarande självstyrelselag bör separeras från arbetet med en ny självstyrelselag. Därför bör landskapsregeringen prioritera frågan om avräkningsgrunden höjande och säkerställa sig om en separat behandling av avräkningsgrunden.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att i den allmänna motiveringen under SJÄLVSTYRELSEUTVECKLING, på sidan 7 införs ett stycke med rubriken "Avräkningsgrunden"enligt följande: ”Landskapsregeringen prioriterar arbetet med att åstadkomma en höjning av avräkningsgrunden i enlighet med självstyrelselagen.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Tony Asumaa

Torsten Sundblom

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren