Budgetmotion 3/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 3/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2015-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

Med tanke på underskottet i landskapetsbudgeten bör en stram budgetering ske. Det höjda anslaget under moment 70010 infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet bör minskas.

 

Verksamhetskostnaderna från bokslut år 2010 har ökats med över 1.000.000 utan att enligt vår bedömning utgående från budgetförslaget finns tillräckliga motiveringar.

 

 

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet minskas med 1.000.000 euro.

 

    

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2015

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund