Budgetmotion 30/2014-2015

Tillhör ärendet: TV-licens
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 30/2014-2015

Vicetalman

Datum

 

Viveka Eriksson mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


TV licens, tillägg till detaljmotivering

 

 

En ny finansieringsmodell för public service har länge varit aktuell. Det är inte längre naturligt att var och en ska betala för sitt TV innehav när överföring av public service produktionen till stora delar sker via andra kanaler än just TV mottagare. I vår omvärld har en modernisering skett och det är hög tid att också landskapets public service finansiering moderniseras. I samband med att systemet ändrades i Finland från att ha varit licensuppbörd till att skötas via beskattningen utlovades en reform också här i landskapet. Landskapsregeringen utlovade också en sådan reform i samband med sitt tillträde. För att hinna genomföra reformen under perioden så som sägs i handlingsprogrammet bör lagframställning överlämnas till lagtinget under våren och finansieringsmodellen beskrivas i första tilläggsbudget.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

ett tillägg till detaljmotiveringen under Verksamhet, momentet 27000 Radio- och TV-verksamhet, Inkomster av följande lydelse: ”Landskapsregeringen presenterar innan lagtingets vårsession inleds en lagframställning som reglerar ett nytt system för finansiering av public servicebolaget Ålands radio och TV. Systemet beskrivs och finansieras i första tilläggsbudget för år 2015.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson

 

 

 

 

Katrin Sjögren

Mats Perämaa