Budgetmotion 30/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 30/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Britt Lundberg

2016-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utbildningsinsats för barn med autismdiagnos

 

En ny, för hela Åland gemensam, utbildningsform planeras. Satsningen ska riktas till barn med olika autismdiagnoser och elever med svåra sociala svårigheter för att till dessa barn ge stöd i att utveckla sina färdigheter och som även ger föräldrarna stöd i hur de kan stötta sina barn. Målsättningen är att insatsen ska vara tillfällig och att barnen stärkta och med rätt stöd sedan ska kunna fortsätta i den vanliga undervisningen i grundskolan men även ha upplägget att den kan ge barn hela sin undervisning. Insatsen samlar den kompetens som finns för att arbeta med barn med olika funktionsnedsättningar. Idag känner dessa barn ofta att de misslyckas i skolan, orsaken är att varken personal eller föräldrar riktigt kan möta deras behov och ta fram deras starka sidor och stöda de som inte är lika utvecklade. Verksamheten kunde gärna förläggas till naturbruksskolan, centralt på Åland.

 

 

FÖRSLAG

Kapitel: 520 Grundskoleväsendet (s 116)

Tillägg till kapitelmotiveringen: En utbildningsinsats för elever med autismdiagnos planeras.

 

 

Mariehamn den 8 november 2016

 

 

 

 

Britt Lundberg                                           Jörgen Pettersson

 

 

 

Mikael Lindholm                                      Harry Jansson

    

 

 

Veronica Thörnroos                                  Roger Nordlund

 

 

 

Runar Karlsson