Budgetmotion 30/2019-2020

Ekonomiskt ansvar

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    30/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ekonomiskt ansvar

 

Åland behöver en omstart och för det behövs ordning och reda i landskapsregeringens finanser. Den akuta likviditetskris landskapsregeringen befinner sig i kräver omgående ett effektivitets- och produktivitetshöjande arbete i form av reformer och andra strukturella åtgärder för att skapa en offentlig ekonomi i balans. Att i detta läge vänta och förlita sig på banklån kommer inte att lösa de grundproblem som fördyrar driften av det offentliga Åland.

 

 

FÖRSLAG

    

Ändring av kläm

Sida: 7

Budgetens andra kläm ändras till följande lydelse: att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att för budgetens förverkligande uppta lån om högst 40.000.000 euro och återkomma i samband med budget 2021 med en åtgärdsplan och reformpaket i syfte att skapa en hållbar ekonomi.

 

 

 

Mariehamn den 11 september 2020

 

 

John Holmberg

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Pernilla Söderlund