Budgetmotion 31/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 31/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2016-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands polismyndighet, verksamheten

 

 

I Förslag till första tilläggsbudget för landskapet Åland 2016 föreslås en minskning av anslaget om 45.000.

 

Visserligen bör Landskapsregeringen minska underskottet, men med beaktande av polisens stora arbetsbörda och uppgifter om ökad användning av droger på Åland bör denna minskning strykas.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

att minskningen under moment 82500 Ålands polismyndighet, verksamhet stryks och anslaget under momentet istället ökas med 79.000 jämfört med ordinarie budget.

    

 

 

 

Mariehamn den 20 april 2016

 

 

Stephan Toivonen