Budgetmotion 31/2014-2015

Tillhör ärendet: Sjukdomskostnadsavdraget
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 31/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sjukdomskostnadsavdraget, ändring av allmän motivering

 

 

Sjukdom är något som förr eller senare drabbar de allra flesta. För många innebär detta ett hårt slag mot den privata ekonomin, oberoende om man är låg- medel- eller höginkomsttagare. Sjukdomskostnadsavdraget utgör betydelsefull kompensation för att mildra de negativa ekonomiska konsekvenser som förutom själva sjukdomen drabbar den sjuke och hans eller hennes familj.

 

Avdraget kan således utgöra en viktig räddning för privatekonomin oberoende av den drabbades inkomstnivå. I nuvarande avdrags utformning beaktas inte detta tillräckligt då endast hälften av sjukdomskostnaderna kan dras av då årsinkomsten överstiger 15 000 €. Fullt sjukdomskostnadsavdrag kan beräknas till en merkostnad om 800.000 €.

 

Det är fullt rimligt att ett samhälle som det åländska tar ett solidariskt ansvar för kostnader som uppkommer vid sjukdom. Detta kan göras till en del genom ett sjukdomsskatteavdrag i kommunalbeskattningen.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att i den allmänna motiveringen under rubriken EKONOMISK POLITIK, s. 8, införs ett nytt sista stycke med rubriken Skattepolitik inom behörigheten med följande lydelse: "Landskapsregeringen återkommer under året med ett lagförslag som återställer sjukdomskostnadsavdraget till tidigare nivå. Kommunerna ska kompenseras för skatteförluster förorsakade av avdraget".

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

 

 

Tony Asumaa

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren