Budgetmotion 31/2019-2020

Landskapets ekonomiska läge och likviditetssituation

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    31/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Landskapets ekonomiska läge och likviditetssituation

 

För att förbättra transparens och läsbarhet gällande de medel som budgeterats för coronarelaterade åtgärder bör dessa presenteras i bilagor till budgeten. Detsamma gäller motsvarande åtgärder från Finland som även inkluderat Åland.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Landskapets ekonomiska läge och likviditetssituation

Sida: 5

Följande text läggs till: Redogörelse och nyttjandegrad av de coronarelaterade stöd, bidrag och garantier som fördelats ut via landskapsregeringen samt motsvarande åtgärder från Finland som tillgängliggjorts på Åland presenteras separat.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 september 2020

 

 

 

John Holmberg

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Pernilla Söderlund